1:1 Forløb - Longer Exhale

1:1 Forløb online.

Der er åbent for klient forløb, skriv en mail på info@longerexhale.com

Har du brug for at frigøre dig fra de
udfordringer der igen og igen bringer dig ind i håbløse tilstande fysisk, mentalt og følelsesmæssigt.

Tilstande som står i vejen for personlig udvikling og vækst.
Eks.

- Skjulte mønstre
- Stress
- Følelser der forstyrrer eks. frygt, angst, vrede, sorg og skam.
- Overbevisninger
- Væremåder
- Udbrændthed og stress

Vejrtrækningen kan bringe dig ind i en tilstand, der gør at i stedet for at undgå det, der skræmmer, skaber uro og ubehag i de udfordringer livet giver. Kan du som menneske i fastlåste situationer træne vejrtrækningen og dermed nervesystemet op og opnå så meget ro, at du vover at gå ind i et følelsesmæssigt skift og løsne noget dybt i dig selv. Det sker uden ord.

Når du bliver udfordret kan nervesystemet trænes til at udholde spændingen og du kan bevæge dig stille og roligt ind i ubehaget uden at det hele løber af med dig og dermed bliver der plads til sårbarheden i dig. Sårbarhed er ikke kun at sidde med en kasse kleenex i hjørnet og græde, sårbarhed er også at kunne sætte klare og sunde grænser. Stå ved dig selv mv. 

Det er muligt at genlære at trække vejret i to typer forløb over 5-10 gange. Det afhænger helt af hvilken problematik du har. Bevidst vejrtrækning er et støtteværktøj til din situation.

Jeg er en vejrtrækningstræner, der evner at se dig udefra og hjælpe dig med at se dine blinde vinkler. Vejrtrækningen gør at du åbner op til det ubevidste og pludselig bliver de blinde vinkler tydelige, din bevidsthed vokser og dermed opstår der klare og tydelige indsigter og herfra støtter jeg dig til at tage handling og trække dig ud af fastlåste situationer.

Typiske udfordringer jeg hjælper mennesker med er følgende:

 • Succesfulde mennesker med ensomhedsfølelse
 • Vanskeligheder med at indgå i sociale sammenhænge.
 • Vedvarende stress, frygt, angst og indre uro
 • Problemer med vrede, grænsesætning og det at sige fra
 • Problemer med at mærke kroppen.
 • Problemer med smerter.
 • Problemer med ind- eller udånding
 • Problemer med paradoksal vejrtrækning
 • Kontrolleret adfærd, der skaber forhindringer for at deltage i livet.
 • Misbrug og afhængighed - bevidst vejrtrækning er et støtteværktøj, der åbner op til bevidstheden.
 • Stabilisering af vejrtrækningen ovenpå smitte m/ corona eller corona senfølger.
 • Genopretning af vejrtrækningen efter tilstande som snorken og søvnapnø. Eller længere tids dårlig søvnkvalitet.
 • Lære at drage omsorg for dig selv.
 • Empatitræthed hvor der opleves følelsesmæssig udmattelse og distancering samt reduceret ydeevne.
  Hvor udbrændtheden kan opleves som mangel på engagement, motivation, nedtonede følelser, mangel på håb om fremtiden. Tendens til ensomhedsfølelse, tristhed og opgivenhed. Forløbet ift. empatitræthed strækker sig over 15-20 sessioner der består af regulering, opbygning og stabilisering af nervesystemet, kroppen, hjernen mv. Sessioner foregår hver uge over 20 uger.

Sessioner varer 90 min og senest næste dag har du et referat af sessionen med dit program og de tiltag, du skal arbejde med derhjemme.

Du skal være indstillet på at træne hjemme lige fra 20-45 min 3-5 gange om ugen alt efter problemstillingen. Træningen kan være i små interventioner a 10 min hvor antallet af min. er fordelt over dagen.

Dig der ønsker at arbejde m/ det indre gennem bevidst brug af vejrtrækningen for at hele op indefra og ud skal afsætte tid. Tid til egen praksis og tid til sessioner hvori læring og muligheden for at komme hjem i dig selv foregår.

Sessioner a 5 til 10 gange foregår online/ fysisk fremmøde med 14. dages mellemrum og er på samme dag og tidspunkt og derfor aftaler du og jeg et forløb med det samme. Sessioner er på tirsdage og torsdage. Forløbet er personligt og kan ikke overdrages til anden part.

Hvis du ønsker forløbet på anden måde må jeg henvise til mine kollegaer i branchen. Jeg arbejder på denne måde qua min erfaring for det bedste resultat.

Udbytte af vejrtrækningssessioner:

 • Parasympatisk tilstand - mere afslappethed og mindre stress.
 • Kontakt til kroppen, kunne registrere egne behov og hvornår kroppen ikke kan mere.
 • Højere HRV - (heart rate variability) bevirker du langt bedre kan håndtere de udfordringer, du møder såsom angst, stress, lette til middelsvære depressioner.
 • Diafragma der arbejder frit og ubesværet
 • Markant reducering af stress
 • Reguleret biokemi
 • Reduceret arousal
 • Reducering af smerter
 • Øget vagal tonus, der bevirker du kan komme ind i en afslappet tilstand på normal vis.
 • Balanceret følelsesmæssig tilstand
 • Kontakt med de mønstre psykologisk der hele tiden holder dig fast i dine mønstre, vaner, skænderier og konflikter.

At træne vejrtrækningen op handler ikke kun om at få en masse øvelser, det handler om at fordybe sig i ind- og udånding, kropsholdninger, nakke og tungeplacering men uden at det skal fylde 24 timer.

I vejrtrækningssessioner er det ikke alt, der kan forklares. Situationer i dig er opstået før du fik et sprog og det vejrtrækningen kan hjælpe dig med foregår uden ord v/ at trække vejret ind og ud gennem forskellige øvelser.

Det kan kaldes ordløs terapi - metoderne er blide og du udfører dem selv, således at du kan følge med. Vejrtrækningen er dog en større kraft, der støtter dig end du kan forestille dig med dine tanker. Det er en kropslig oplevelse.

Ofte er der brug for at kroppen åbnes først førend det er muligt at gå ind i dybere lag. Låst brystkasse, spændt diafragma, problemer m/ biomekanisk vejrtrækning, ubalance i biokemien mv. er alle fysiske blokeringer der står i vejen for en fri vejrtrækning.

Vejrtrækningen åbner op ind til dybere lag i dig og i løbet af få gange vil du komme ind i lag, du ikke kan kontrollere og det er nu tiden til at arbejde m/ vejrtrækningen for at forløse.

Gennem bevidst brug af vejrtrækningen beroliges nervesystemet således, at der opnåes et større tolerance vindue til at kunne håndtere og være i de oplevede tilstande. Gennem praksis opløses belastede tilstande ved at forløse spændinger, stress, frygt og angst og fra det kropslige perspektiv gennemgås en forandring.

Al henvendelse angående 1:1 forløb bedes være på mail.
Du skriver en mail til mig info@longerexhale.com og forklarer kort din problemstilling og herefter modtager du svar.

Jeg tager ikke imod klienter der kun ønsker enkelt sessioner eller programmer. Eller der ønsker at bruge mine metoder uden at det er integreret, derfra skal du kigge på min online vejrtræknings uddannelse.

Hertil henvises til online forløb, workshops eller køb af bogen Træk vejret på naturlig vis - Lærebog i Bevidst Vejrtrækning.

I alle forløb indgår der vejrtrækningsredskaber, programmer og et referat. Samt fri mail support.

Du skal skrive til mig, hvis du er instillet på at gøre en indsats uagtet din titel der burde alt muligt. Hvis du vil, så kan du løfte det hele til en anden liga end du kan forestille dig.

Altså din indsats for et forløb afhænger af din træning.

Du er velkommen