Gruppen for indre supervision - Longer Exhale

Gruppen for indre supervision

Forløbet er for dig der minimum har trænet 3 timer sammen med mig.

Ofte løber vi fra noget henimod noget og fordi alle opfører sig på denne måde, opfatter vi det som normalt.

Når vi løber fra noget og henimod noget nyt endnu engang, er det dømt til at mislykkedes, det er ikke normalt. Grunden til, at det er dømt til at mislykkedes er, at det sker uden at være opmærksom på handlingen.

Måden vi føler og reagerer på nuværende oplevelser, er et resultat af tidlige tiders erfaring. Ethvert ubehag er et minde om tidlige tiders erfaring. Vi kan kun reagere og handle ud fra vores erfaringsgrundlag.

Hvis du vil videre med Bevidst Vejrtrækning udover standard øvelser og vejrhold, så er det godt at ledsage dig med en mentor/ lærer i et terapeutisk forløb til at frigøre de blokeringer, der ofte spejles i rummet. Du kan også vælge ikke at gøre det, men så vil blokeringerne vende tilbage og finde et nyt sted, en ny form og på en tydeligere og mere kraftfuld måde ud mod dem du interagerer med.

Dette forløb handler ikke om at få noget gjort så hurtigt som muligt. Det handler om processen og ikke øjeblikkelig tilfredsstillelse. Forløbet strækker sig over 13 uger fra 13/9-6/12 vi mødes til 11 trænings gange á 2 timers varighed.
Vi starter med en kort intro, herefter guides vi ind i processen med vejrtrækningsøvelser og til sidst har vi 10 min Q & A.

Dette forløb er for dem, der enten ønsker at have en praksis eller allerede har en praksis i Bevidst Vejrtrækning, hvor vi bliver inspireret og superviseret i det indre arbejde ved minimalt brug af ord. Målgruppe er terapeuter, psykologer, mentorer, coaches, massører eller dig der vil udvikle dig personligt.

Over 11 gange arbejder vi med at tage udgangspunkt i kroppen og komme ind i de dybere lag, hvor ting står i vejen for den retning i livet vi gerne vil.

Hver gang mødes vi på zoom, hvor jeg guider en proces med det at trække vejret på naturlig vis. Vi vil arbejde med øvelser, der åbner kroppen og åbner op for vejrtrækningens potentiale. Her vil vi mestre at slappe af, give slip og komme dybere ind i kroppen. Stress og følelser balanceres og indre forstyrrelser reduceres.

- Vi lærer at blive bevidst, når du reagerer på daglige situationer ved at trække vejret bevidst og hvis du vil, kan du arbejde med det mentale i E-bogen gennem små skriveøvelser.

- Vi lærer at behandle negative og ubehagelige følelser ikke ved at skjule, undertrykke og skubbe væk, men ved at trække vejret på naturlig vis og blive mere bevidst om din adfærd fordi bevidstheden stiger.

- Vi lærer at lukke op til kontakten til kroppen og ved at gentage den praksis vi undervises i, gør at vi langt bedre kan handle på vores liv.

Online forløbet er på nedenstående datoer, alt undervisning optages og er tilgængeligt for egen praksis udenfor træningerne. Der kommer en lukket Facebook, hvor det er muligt at stille spørgsmål og blive yderligere superviseret og inspireret.

Vi arbejder med Bevidste Vejrtræknings teknikker og øvelser, hvor du guides og lærer at arbejde i forskellige step.

Hvis der ønskes større udbytte, anbefales det at praktisere ved siden af, det er dog frivilligt.

Forløbet koster 4444,- kr. tilmeldingen er bindende og penge kan ikke refunderes.

Hvis du ønsker personlig support på processen, hvor du har fri mail adgang. Kan du tilkøbe det for 1100,- kr = 5544,- kr.
Personlig support kan være du har brug for at lave en plan for din praksis og her aftaler vi sammen hvordan du praktiserer, vi mailer sammen og du har mulighed for at jeg tilbagemelder dig så vi dykker lidt længere ind.

Det kan også være du ikke vil dele i FB gruppen, men har brug for tæt opfølgning.

I forløbet får du/ alle en E-bog med inspiration og små opgaver, du kan bruge til at støtte dit forløb, det er helt frivilligt. Der vil være plads til at skrive noter. Bogen fremsendes 2 dage før opstart på din mail samt træningslink og invitation til Facebook gruppe.

13-09 kl 18:20-20:20
25-09 kl 08:30-10:30
27-09 kl 18:20-20:20
09-10 kl 08:30-10:30
11-10 kl 18:20-20:20
25-10 kl 18:20-20:20
30-10 kl 18:30-20:30
08-11 kl 18:20-20:20
20-11 kl 18:30-20:30
22-11 kl 18:20-20:20
06-12 kl 18:20-20:20