Gruppen for indre supervision - Longer Exhale

Gruppen for indre supervision

Der kommer en pause med dette forløb.

Forløbet er for dig der minimum har trænet 3 timer sammen med mig uanset om det er online, workshop, uddannelse eller 1:1 sessioner.

Ofte løber vi fra noget henimod noget og fordi alle opfører sig på denne måde, opfatter vi det som normalt.

Når vi løber fra noget og henimod noget nyt endnu engang, er det dømt til at mislykkedes, det er ikke normalt. Grunden til, at det er dømt til at mislykkedes er, at det sker uden at være opmærksom på handlingen.

Måden vi føler og reagerer på nuværende oplevelser, er et resultat af tidlige tiders erfaring. Ethvert ubehag er et minde om tidlige tiders erfaring. Vi kan kun reagere og handle ud fra vores erfaringsgrundlag.

Hvis du vil videre med Bevidst Vejrtrækning udover standard øvelser og vejrhold, så er det godt at ledsage dig med en mentor/ lærer i et terapeutisk forløb til at frigøre de blokeringer, der ofte spejles i rummet. Du kan også vælge ikke at gøre det, men så vil blokeringerne vende tilbage og finde et nyt sted, en ny form og på en tydeligere og mere kraftfuld måde ud mod dem du interagerer med.

Dette forløb handler ikke om at få noget gjort så hurtigt som muligt. Det handler om processen og ikke øjeblikkelig tilfredsstillelse.

Forløbet strækker sig over 13 uger fra xx til xx dato, vi mødes til 11 trænings gange á 2 timers varighed.

Vi starter med en kort intro, herefter guides vi ind i processen med vejrtrækningsøvelser og til sidst har vi 10 min Q & A.

Dette forløb er for dem, der enten ønsker at have en praksis eller allerede har en praksis i Bevidst Vejrtrækning, hvor vi bliver inspireret og superviseret i det indre arbejde ved minimalt brug af ord.

Målgruppe er terapeuter, psykologer, mentorer, coaches, massører eller dig der vil udvikle dig personligt ind og omkring det kropslige arbejde. Det kan også være dig, der slås med astma, KOL, stress eller andre længere varende problemer der har brug for at være i et længere varende forløb.

Over 11 gange arbejder vi med at tage udgangspunkt i kroppen og komme ind i de dybere lag, hvor ting står i vejen for den retning i livet vi gerne vil.

Hver gang mødes vi på zoom, hvor jeg guider en proces med det at trække vejret på naturlig vis.

Vi vil arbejde med øvelser, der åbner kroppen og åbner op for vejrtrækningens potentiale.

Her vil vi mestre at slappe af, give slip og komme dybere ind i kroppen. Stress og følelser balanceres og indre forstyrrelser reduceres.

- Vi lærer at blive bevidst, når vi reagerer på daglige situationer ved at trække vejret bevidst.

- Vi lærer at behandle negative og ubehagelige følelser ikke ved at skjule, undertrykke og skubbe væk, men ved at trække vejret på naturlig vis og blive mere bevidst om adfærden fordi bevidstheden stiger.

- Vi lærer at lukke op til kontakten til kroppen og ved at gentage den praksis vi undervises i, gør at vi langt bedre kan handle på vores liv.

Kærlig hilsen
Lotte Maggie Mogensen