Hvad kan du bruge din vejrtrækning til? - Longer Exhale

Hvad kan du bruge din vejrtrækning til?

Vejrtrækning er en autonom og somatisk funktion. Den autonome funktion sker uden for den frivillige kontrol. Ind- og udånding behøver ikke nogen som helst opmærksomhed. Men når opmærksomheden attesteres til vejrtrækningen vil du opdage, hvor mange områder vejrtrækningen er påvirket af:
– stress
– motion
– følelsesmæssige oplevelser og sindstilstande

I trygge tilstande har du sikkert bemærket at din vejrtrækning er langsommere end når du er utryg?

Har du ikke bemærket det, kan jeg anbefale dig at give vejrtrækningen opmærksomhed 3-4 gange om dagen på forskellige tidspunkter for at få et indblik i din generelle måde, den styrer dig.

Vejrtrækning er også en kropslig funktion, det er præcist det du vil komme til at opleve, hvis du deltager på Dedikeret netværkstræning 23/9-22/11.

At vejrtrækningen er kropslig betyder, at du kan kontrollere den, således at du kan påvirke mange af de autonome – altså selvstyrende tilstande i kroppen. Der findes mange forskellige vejrtrækningsøvelser, du kan træne. Der er modsatrettede og forvirrende teorier.Hvad passer og hvad er sandt?
– dybde
– kraften
– hastigheden
– rytmerne (pauser)

Alle vejrtrækningsøvelser er en kombination af disse.
Måske tror du at dybden og kraften er det vigtigste?

Dybest set er der kun få grundlæggende ting, du kan ændre i vejrtrækningen og det er hastigheden og pauserne. Det er her fokus skal ligge.

Pausen er et overset fokus og er rummet mellem ind- og udånding, hvor du 1-2 sek. lige standser op og efter udånding hvor du venter lidt længere indtil du trækker vejret igen.

Hastigheden er antallet af vejrtrækningsfrekvenser pr. min, der består af en ind- og udånding og en reducering af disse for at opnå flere forskellige tilstande i kroppen helt naturligt.

Når du arbejder med hastigheden og pauserne kan du regulere noget af følgende:
– øget CO2
– antioxidering
– reducere øget betændelsestilstande
– PH bufferen
– fjernelse af laktat
– øget iltoptagelse
– øget temperatur
– øget metabolisme

Ved at arbejde med bevidst vejrtrækning kan du lære at regulere ovenstående funktioner, der ofte er relateret til nogle af de magtesløse tilstande du møder i din dagligdag. Det kan være stress, konstant småsyg, kolde hænder og fødder i det hele taget små fryser, sover dårligt, tager på af ingenting, muskelømhed ved træning, svært ved at restituere ovenpå langvarig sygdom osv.

Der er mange områder hvor en regulering, reducering og et bevidst fokus på vejrtrækningen vil kunne give dig et bedre liv. Ind- og udånding er trods alt dit livsgrundlag.

Træk vejret bevidst og optimer din fysiske krop, din mentale og følelsesmæssige tilstand.

Efterlad en kommentar