Åndedrætstræner Uddannelse - Level 1

På denne åndedræts uddannelse vil du over 7 uddannelsesdage lære recovery orienteret vejrtræknings træning, gennem bevidst brug af vejrtrækningen og blide bevægelser.

Uddannelsens formål er gennem arbejdet med vejrtrækningen og reduceret snak, at eliminere de følelser, der konstant står i vejen for et mere harmonisk liv for dine klienter, elever, borgere eller kunder.

Med implementering af vejrtrækningen i livet vil langt de fleste bedre kunne være i stand til at leve i samklang med de udfordringer de møder.

Der vil blive gennemgået følgende teoretisk
- Åndedrættet og dets system
- Åndedrætscentret
- Åndedræts organerne
- Ilt og kuldioxid samt betydningen af disse ift. Sygdomme, sport, søvn og stress.
- Nervesystemet og vagus nerven
- Stress påvirkning af åndedrættet og åndedrættets påvirkning af stress.
- Åndedrættets påvirkning af vores sind og følelser.
- Åndedrættets påvirkning af søvnen og søvnens påvirkning af åndedrættet.
- Lære at udarbejde vejrtræknings programmer til undervisning.
Der vil blive arbejdet med praktiske åndedræts teknikker og et recovery oritenteret vejrtrækningssytem i form af blide bevægelser

“Det lille bitte barn” og det teoretiske grundlag.

Når det lille bitte barn fødes og ligger på ryggen kan følgende observers. Ved enhver indånding bevæger barnets frie bækken sig bagud og ved udånding bevæger bækkenet fremefter.

Med udgangspunkt i 6 grundøvelser, vil du på dette kursus lære at finde tilbage til udgangspunktet, med den lille bløde ryg, smidigheden i hofter og måden det lille bitte barn trækker vejret på. Det skaber helt fantastiske resultater for kroppen der husker det du gerne vil glemme.

Et af de store mål med åndedræts træning er at komme tilbage til recovery. Når du arbejder recovery-orienteret betyder det, at du har nogle stærke grundlæggende værdier som fundament i rehabiliterings-arbejde. Disse værdier kobles med metoder, som der fremmer vejen henimod bedring. At arbejde recovery-orienteret betyder, at der arbejdes med evnen til at kunne agere på egen foranledning, med et stærkt fokus på, at oppebære en evne til at opnå forståelse over eget liv. Helt grundlæggende at tage eget personligt ansvar.

Efter endt uddannelse er du i stand til at undervise i eget planlagte program. Mestre ilt og kuldioxid forståelsen, forløsning af diagragma samt lære elever at håndtere fysiske spændinger, mentale blokeringer og følelsesmæssig smerte.

Sted: Bredgade 33A 1260 København k
Datoer

6 & 7 Februar - online ekstra undervisning i praksis. kl 9-11:30 begge dage. Disse to undervisnings dage forlænges i den anden ende.

6 Marts - såfremt samfundet er lukket kommer der ekstra træningspraksis kl 9-11:30 og dagen vil blive forlænget i den anden ende.

1 & 2 Maj

5 & 6 Juni

Yderligere 3 udannelses dage, vi aftaler den første dag vi mødes om mulige datoer.

For at arbejde som åndedrætstræner skal du deltage i alt undervisning.

Du får adgang til 11 forskellige øvelser på videoer i 8 måneder og opvarmningsøvelser på skrift Udover det udleveres relevant materiale om vejrtrækning i form af bog på engelsk. Program opbygnings koncept. Vejrtrækningsredskaber til at indgå i dit videre brug med dine elever.

Der skal påregnes tid til hjemmeopgaver ca 3 x 45 min ugentligt, hvis der ønskes at undervise i redskabet.

Du skal medbringe måtte, tæppe, en klods, en pude og et bælte. Samt madpakke og vandflaske.

Pris: 19 000 kr incl moms.

Der kan betales i rater.
Skriv venligst en mail.
info@longerexhale.com

Depositum: 5000 kr v/ tilmelding.

Rate 1 - 4000 kr
Rate 2 - 4000 kr
Rate 3 - 4000 kr
Rate 4 - 4000 kr

Tilmeldingen er personligt bindende og penge kan ikke refunderes.

Jeg glæder mig til at se dig.

Kærlig hilsen
Lotte Maggie Mogensen

Du skal ikke medbringe billet.
Du får en mail en uge før vi starter med de praktiske omstændigheder og et skole skema over uddannelsens indhold.

Uddannelse Åndedrætstræner Level 1