1:1 Session - Longer Exhale

1:1 Session

Lær at trække vejret og mærke livet, hvad enten det er arbejds eller privatlivet. 

Som direktør eller leder arbejder du ofte i et tempofyldt miljø. Som følger heraf kan din fysiske, mentale og følelsesmæssige del af dig komme på overarbejde. Du har brug for at kunne forstå og styre det vigtigste aktiv – dit sind.

Din hjerne kan sammenlignes med en motor. Motor på latin betyder kraft. For at motoren kan fungere optimalt og anvende kraften har den brug for et styresystem. Et system der kan servicere, vedligeholde, pleje detaljer og rette dine programmeringsfejl.

Din vejrtrækning er dit styresystem. System betyder på græsk, samling af enkelte dele til et sluttet og ordnet hele.

Gennem dig som motor bliver du via dit styresystem sat fri og får større rækkevidde. Når først du anvender din vejrtrækning til at renovere, servicere, vedligeholde og ændre på dine programmeringsfejl i hjernen, hjertet og kroppen. Vil du møde verden i den foranderlighed den er.

I fællesskab arbejder vi i tre step.

1. Først lærer du dit mest basale styresystem at kende og genlærer “at trække vejret bevidst ”

2. Derefter lærer jeg dig at åbne op ind til dit motorrum. Hjælper dig med at omprogrammere din motors fejl, så din motor kører på alle cylindere. Etablerer et service system fyldt med energi, der kan vedligeholde din motor, så du forebygger og ikke ender i risikostyring med mekaniske fejl og sammenbrud, grundet forkert indstilling.

3. Sidst lærer jeg dig helt simpelt, at aktivere din motors kraft gennem handling og forståelse via dit styresystem, så du evner at få taget fat på tunge og belastende opgaver ved at “gå ud og gøre det” så du og din motor forbliver i fremdrift.

1:1 sessioner kører i et forløb, så du arbejder dig igennem dine udfordringer og det du ønsker at optimere i din tilværelse. Sessioner afholdes tæt ved Nørreport. Kontakt mig for mere information og lad os finde ud af, hvordan dit personlige forløb skal tilrettelægges.